Aanpak

Professioneel en eervol, volgens ‘het driedimensioneel dialectisch rouw- verliesmodel‘, ondersteunen en begeleiden we integratief, samen met de cliënt, ieders uniek rouw- en verliestraject.


Met experiëntial/dialectical- en ontwikkelingsgerichte therapeutische actiemethodieken, gaan we samen met de cliënt IN HET GEVOEL/IN DE ACTIE van het moment. De dialectische motor binnen ‘het driedimensioneel rouw- en verliesmodel’ en emotieregulering zorgen voor beweging in het rouw- en verliestraject en stimuleren identiteitsreconstructie. We installeren hierbij respectvol veiligheid, aangepast aan de noden van de cliënt.

De pijn van verlies en de pijn van de scheiding worden gereorganiseerd zodat de verbondenheid met het dierbaar verlies voelbaar aanwezig blijft in de gereorganiseerde toekomstige levensloop van de cliënt.

Kinderen zijn vaak verbaal minder sterk of ze voelen zich veiliger met spel en verhaal. Met kinderen gaan we dan ook specifiek op zoek naar een creatieve taal binnen rouw- en verliesland. Een taal die past bij hun uniek rouwtraject en die contextueel haalbaar is binnen hun leefwereld. We ondersteunen kinderen met respect en zorg bij het luisteren naar hun eigen ‘innerlijk gevoelsvat’, dit aan de hand emotionele remidiëring, focustechnieken, afscheidsrituelen, symboolcommunicatie en psychodrama. We exploreren zo de dieperliggende laag van emoties bij het kind, dit op het eigen ritme en tempo van het kind. De KERNZORG van het kind wordt blootgelegd.

Aangepast aan de noden en krachten van het kind, wordt creatieve speltherapie ingezet, opdat ook het kind ongedwongen de ‘hartsverbinding met zijn dierbaar verlies’, blijvend aanwezig kan maken in zijn verdere levensloop, dit binnen de context van zijn gezin. We begeleiden het kind om woorden te vinden voor zichzelf en zijn pijn. Er wordt een creatieve taal geïnstalleerd voor een ingrijpende ervaring die soms onverwoordbaar is.