Kinder- en jeugd psychotherapie

We kennen allemaal het gevoel,.... Je wandelt door een bos, het kompas stevig in de hand,
alles gaat goed. Plots sta je aan een kruispunt. Je kompas reageert niet meer. Je ziet geen wegwijzers meer. Je wil de weg vragen, maar niemand hoort je.
Je weet het even niet meer. Zo voel je je soms ook verdwaald op de wandelpaden van het leven. Je hebt nood aan verheldering, zelfinzicht in de chaos, relaties veranderen en vragen aanpassing.

We ondersteunen volgens het EXPIERENTIEEL FENOMENOLISCH PERSOONSMODEL bij het exploreren van ieders uniek antwoord op dergelijke vragen en stimuleren zo om de veerkracht terug in balans te brengen. Met kinder- en jeugdpsychotherapie wordt op een creatieve en speelse manier erkenning en zorg geboden aan de KERNKOP-ZORGEN van het kind. We exploreren de dieperliggende laag van emotie, 'het innerlijk gevoelsvat', en sturen naar een IDENTITEITSRECONSTRUCTIE van het kind.

Aan de hand van experiëntiële en ontwikkkelingsgerichte kinder- en jeugd psychotherapie ondersteunen we kinderen en jongeren bij hun unieke zoektocht doorheen hun levenslabyrint. 

Samen met het kind, exploreren we veilig om op creatieve wijze uiting te geven aan 'datgene waarvoor woorden tekort schieten'.

Experiëtiële- en ontwikkelingsgerichte psychotherapie biedt tal van interventietechnieken en therapeutische actiemethoden om eervol erkenning en zorg te bieden aan het 'innerlijk gevoelsvat van het kind'. De dieperliggende emotielagen worden geëxploreerd en er wordt IN DE ACTIE/IN HET GEVOEL GEGAAN, zodat we zicht krijgen op de dieperliggende hulpvragen van het kind en de belevingswereld van het kind binnen zijn gezinscontext.

Focustechnieken, emotionele remidiëiring, psychodrama, symboolcommunicatie, afscheidsrituelen, het 'sociaal atoom in de actie'  worden als ongedwongen en creatieve methoden binnengebracht in de therapieruimte, dit om samen met het kind te zoeken naar zijn juiste taal. Een taal aangepast en haalbaar binnen zijn unieke (gezins)context. 

We brengen de dialectische motor op gang om zo de veerkracht van het kind terug in balans te brengen bij zijn identiteitsreconstructie.