Rouw- en verliescounseling voor kind en jongere

"Help, mijn ouders gaan uit elkaar!" "Ik voel me zo verloren, mijn papa kwam om in een verkeersongeval!"
"Ik zoek als kind een veilige haven om even aan te leggen. Ik voel overspoelende pijn, maar ik ken de taal van het rouwlandschap niet!"

Kinderen voelen bij een ingrijpende verlies vaak een hartsverscheurende pijn, een angst voor de toekomst, ... maar ze kennen de taal niet van 'rouwland'. Als ouders voel je je soms aan de 'zijlijn' staan. Ongedwongen en veilig begeleiden we het kind creatief bij zijn zoektocht in het 'labyrint van rouw'. We zoeken een creatieve taal die bij het kind past om zijn nieuw ont-vouwde leven te reorganiseren, zodat de 'hartsverbinding met de overledene' blijvend voelbaar is. 

Samen met het kind gaan we op stap om de juiste taal te vinden, zodat het kracht kan halen uit zijn 'innerlijk gevoelsvat', en het verlies of de scheiding in hoofd en hart kan erkennen. Aan de hand van creatieve symboolcommunicatie, psychodrama en focusmethodiek dringen we door tot de dieperliggende gevoelslagen, om zo zicht te krijgen op de 'kernzorgen' van het kind. Op die manier wordt de weg geopend om de gevoelsverbinding met het dierbare verlies blijvend aanwezig te maken in de nieuw ontvouwde levensloop van het kind.

Het kind ontdekt zo woorden voor zichzelf, voor zijn dierbaren, voor een ingrijpende verandering die soms onverwoordbaar is. In woord en beeld geven we ruimte aan kwetsbaarheid en kracht. Uit verlies kan er immers ook winst worden geboren.

'To take into the light into the darkness (...) To be in the light in the darkness.'

Het kind ontdekt zo woorden, een taal, voor zichzelf, voor zijn dierbaren, voor een ingrijpende verandering die soms onverwoordbaar is. In woord en beeld geven we ruimte aan kwetsbaarheid en kracht. Uit verlies kan er immers ook winst worden geboren.

'To take into the light into the darkness (...) To be in the light in the darkness.'

Volgens het 'driedimensioneel dialectisch rouw- verliesmodel', ondersteunen we kinderen met professionele therapeutische actiemethodiek op creatieve, veilige, en ongedwongen wijze bij hun uniek rouw- en verliestraject.

We ondersteunen kinderen met respect en zorg, en exploreren hun 'eigen innerlijk gevoelsvat', dit ondermeer door het integreren van emotionele remidiëringstechnieken, psychodrama, focustechniek, .... . Er wordt IN HET GEVOEL en IN DE ACTIE gegaan samen met het kind. De breuklijnen binnen het rouwtraject worden blootgelegd.

We exploreren zo de dieperliggende laag van de emoties van het kind, dit op het ritme en tempo van het kind. We krijgen zicht op de achterliggende boodschap van gedragingen en gevoelens van het kind.

Vaak zijn kinderen verbaal minder sterk of voelen ze zich veiliger met spel en verhaal. Er worden dan ook  speltherapie en andere creatieve experiëntieel dialectische actietechnieken ingezet opdat het kind de 'gevoelsverbinding met zijn dierbaar verlies', blijvend zou kunnen aanwezig maken in zijn verdere levensloop.

Ongedwogen, en aangepast aan de behoeften van het kind, begeleiden we ontwikkelingsgericht en contextueel het rouwtraject binnen de unieke gezinscontext van het kind.

'Creatieve focustechniek', 'afscheidsrituelen', 'gevoelsplekken', 'vertelkoffers', 'psychodrama',.... brengen we ongedwongen en speels binnen in onze therapieruimte.

We begeleiden het kind om woorden te vinden voor zichzelf en zijn unieke pijn, woorden voor een ingrijpende ervaring die soms onverwoordbaar is.