Rouwcounselor / rouwtherapie

Het verlies van een dierbare is hartverscheurend. Je hele leven en identiteit wordt erdoor ontwricht. Het doet soms ondraaglijk pijn om iets te verliezen waar je aan gehecht bent.

Vaak krijg je te horen dat je het verlies van een dierbare dient 'te verwerken', 'je moet het overlijden los kunnen laten’ of 'je moet zo vlug mogelijk de draad weer opnemen in je leven'. Anderen zeggen ‘het went wel’,  of ‘je gaat er sterker uitkomen’, en uiteindelijk ‘zal het wel overgaan want je kunt het dierbare laten gaan’... .

In 'De Akkerwinde' stappen  we af van deze taal. Het begrip 'rouwverwerking' wordt uit het woordenboek geschrapt. We ondersteunen het rouwtraject vanuit een vernieuwde visie. 'Rouwen' is hierbij de achterkant van 'gehechtheid aan een betekenisvolle relatie'. 'Rouwen' is het antwoord dat ieder uniek persoon geeft op het verlies van een betekenisvolle relatie. 'Rouwen' is hierdoor uniek voor ieder persoon. 

Aan de hand van professionele rouwcounseling, gebaseerd op het 'driedimensioneel dialectisch rouwmodel', wordt het rouwtraject integratief, veilig, ongedwongen, en samen met de cliënt, geëxploreerd. Aan de hand van therapeutische actiemethodiek worden de breuklijnen in het rouwtraject blootgelegd en wordt de gevoelsverbinding met het dierbaar verlies blijvend geïntegreerd ieders nieuw ont-vouwde toekomst.

Onze rouwtherapie ondersteunt zo respectvol en eervol de zoektocht naar een blijvende hartsverbinding met uw dierbare overledene in uw gereorganiseerde levensloop. Je hoeft niet 'los te laten'. De hartsverbinding met de dierbare overledene blijft bestaan, maar onder een andere unieke vorm. Aan de hand van experiëntieel dialectische therapie reorganiseren we de hartsverbinding met uw overledene van 'fysieke afwezigheid naar abstracte aanwezigheid'. Ieders uniek rouwtraject wordt geëxploreerd, dit afgestemd op ieders uniek tempo en ieders unieke kracht, hoop en pijn. 

Vaak overkomt het verlies je ook onverwacht en plots. Met actiemethodiek wordt IN HET GEVOEL/IN DE ACTIE gegaan met de cliënt. De communicatie met het dierbaar verlies wordt hersteld. 

'Rouwen' wordt hierdoor niet alleen 'donker of droevig', maar de 'blijvende hartsverbinding met uw dierbare' zorgt voor hoop en kracht. 'Rouwen' is het heen en weer kunnen bewegen tussen 'openstaan voor het verlies' en 'het opbouwen van een nieuwe ik'. Je BENT wat je BENT VERLOREN. Rouwen is zoals een fingerprint.

We begeleiden en exploreren experiëntieel dialectisch binnen het 'driedimensioneel dialectisch rouwmodel, 'DNA van de Rouw', naar een 'IDENTITEITSRECONSTRUCTIE', waarin de hartsverbinding met uw dierbare blijvend voelbaar is. Zo wordt het dierbare verlies meer en meer een deel van 'wie je bent geworden' in uw nieuw gereorganiseerde toekomst. 'Rouwen' benaderen we in 'De Akkerwinde'  als een ‘andere vorm van graag zien’. Het rouwtraject is een zoektocht naar een 'andere vorm van verbinden met uw dierbaar verlies', De relatie met uw dierbare blijft bestaan, maar ont-vouwt zich op een andere manier in uw gereorganiseerde toekomst. De pijn van het verlies wordt draaglijker gemaakt.

Het rouwtraject ontwikkelt zich, ont-vouwt zich doorheen onze levensloop. 'Met het verlies bezig zijn', 'het erkennen in hoofd en hart' en 'doorgaan op een gereorganiseerde wijze' worden beiden geëerd. In de beweging daartussen wordt op zoek gegaan naar kracht, naar ieders hoop en naar mogelijke breuklijnen die het rouwtraject blokkeren.