Verliescoaching

Je leven, in een wereld waar niets blijvend is, is bedraad met  verlies en rouw.  Het doet soms ondraaglijke pijn om iets te verliezen waar je aan gehecht bent. Op de wandelpaden van je leven ontmoet je allerlei vormen van verlies. 

Er overkomen ons vele soorten van verlies. Je levensweg wordt voortdurend doorkruist met de veelkleurigheid van verlies. 

Naast doodgerelateerde verliezen, overkomen ons ook andere soorten levend verlies, die vaak  niet erkend of 'niet gezien' worden, zoals het verlies van een vriend, het verlies van je partner bij scheiding,,… . De rollercoaster van rouw en verlies kan zelfs een betekenisvol niet-levend verlies omvatten, zoals het verlies van werk, verlies van gezondheid of een handicap, het verlies van je woning door brand, het verlies van je identiteit,… . Ondanks de 'blijvende fysieke aanwezigheid' kan je misschien ook geconfronteerd worden met de pijn van een ambigue verlies, zoals dementerend dierbare.

Het gezicht van verlies kan duizend en één vormen aannemen.

Vaak worden deze verliezen niet erkend door je omgeving of context. Ze worden niet 'gezien', maar de pijn kan toch ondraaglijk zijn. In ons dagelijks leven is er vaak weinig ruimte voor deze taal van de rouw. Je blijft zitten met je pijn en onzekerheid.

Tal van ingrijpende verlieservaringen, kunnen rouw initiëren in de vorm van een zoektocht naar betekenis, het aanpassings- en veranderingsproces van onze levenswijze, het herconstrueren van ons identiteit en zelfbeeld, het terugvinden van ons emotioneel evenwicht, het dragen van de pijn van het verlies,... .           "JE BENT, WAT JE BENT VERLOREN."

Door het eervol erkennen van ieders uniek verlies en het samen exploreren van ieders unieke kracht, ondersteunen we ieders unieke zoektocht om het 'leven na het verlies' haalbaar te reorganiseren. Het verlies wordt draaglijker.  Aan de hand van emotieregulering, kunnen momenten van pijn door het verlies bestaan naast ogenblikken vol hoop en kracht. Uit verlies kan immers ook winst geboren worden.